esmaspäev, 24. aprill 2017

Konkurss Nutikas lasteaed

19.aprillil toimus Kullatera lasteaias konkurss „Nutikas lasteaed“
Kohale tulnud lasteaedade meeskonnad näitasid põnevaid ja nutikaid tegevusi, mida saab läbi viia kasutades Bee – Bot mesimummu, Ozoboti ning erinevaid Lego Education komplekte.
Kõik osalejate meeskonnad said endale tänukirja, Bee – Bot kestad, programmeerimisraamatu „Tere, Ruby! Programmeerimisseiklused“ ja magusad ampsud.
Suur aitäh kõikidele osalejatele põnevate tegevuste eest ning Rekatole, kes pani lemmiktegevustele välja auhinnaks Bee – Boti tähemati Jänku Jussiga!
 
 

 

teisipäev, 11. aprill 2017

Ülelasteaialine robootikaõhtu

10.aprillil toimus Kullatera lasteaias põnev ja igati tegus ülelasteaialine Robootikaõhtu. Kõikides rühmades olid Nutikeskused, kus õpetajate juhendamisel sai ühiselt tegutseda.
Robootikaõhtu lastele ja lapsevanematele toimus pealelõunasel ajal kõikides rühmades. Lapsed koos vanematega said oma rühmast nn orienteerumiskaardi, mille alusel toimus liikumine erinevate Nutikeskuste vahel erinevates rühmades. Tegutsemiseks olid keskutes: Bee-Bot, Ozobot, Edison, MakeyMakey, Litt
eBits, Lego Jutualustaja ning Lego Rohkem matemaatikat.
Iga laps pidi koos vanematega läbima vähemalt kolm erinevat Nutikeskust. Keskustes juhendas iga rühma õpetaja erineva robootilise või nutika elektroonilise vidinaga tegutsemist.

 
 
 
 
 
 
 
Iga keskuse läbimisel sai laps kaardile templi. Kui kokku oli kogutud vähemalt kolm templit, siis sai laps oma rühmast Kullatera šokolaadi ja BBQ Mudilaskaardi.

reede, 7. aprill 2017

Praktiline nutitund / töötuba 05.aprill


5.aprillil toimus Kullatera lasteaias ülelinnaline Nutikuu 2017 üritus, kus koolieelsete lasteasutuste juhid ja õpetajad said ise praktilise kogemuse, kuidas erinevate nutikate robootiliste ja elektrooniliste vahenditega põnevalt toimetada. 
"Praktiline nutitund/töötuba" oli esimene üritus Kullatera lasteaia Nutikuu programmis. 
Kahes vahetuses ja kolmes erinevate vahenditega töötoas toimetas uuenduslike õpetajate juhendamisel 50 juhti ja õpetajat üle linna. 
Esimeses töötoas toimetasid õpetajad Anu ja Anžela, kes näitasid loomingulist lähenemist, kuidas Bee-Bot mesimumm on õpetaja abiline ja laste sõber, kes aitab anda ülesandeid ja leida õigeid vastuseid ning ülipisike haridusrobot Ozobot oskab sõita värvilistel markerijoontel. Teises töötoas näitas õpetaja Johanna
littleBits vahendiga, kuidas luua elektroonilist mänguasja ja õpetaja Alice Makey Makey abil, kuidas leiutamiskomplekt muudab pärismaailma asjad arvutiklaviatuuri nuppudeks. Kolmandas töötoas õpetas Maris toimetama väikese haridusroboti
Edisoniga ja õpetaja Tuuli WeDo 2.0 abil panema LEGO klotsid loovalt liikuma arendades tehnoloogiaalase modelleerimise oskusi.Rohkem pilte leiab 05.aprillil toimunud praktilise nutitunni kohta leiab siit: Praktiline nutitund


teisipäev, 28. märts 2017

Nutikuu üritused Kullatera lasteaias

Oleme saanud paika Nutikuul toimuvate ürituste täpse ajakava ja registreerimise vormid.
Üritustele registreerimise ankeedid koostasime eFormulari ja LimeSurvey keskkonnas.

Tegusate korraldajate poolt valmis Kullatera Nutikuud tutvustav video:


Infot põnevate tegemiste kohta ja registreerimise lingid leiab siit:
Nutikuu tegemised ja registreerimine

laupäev, 11. märts 2017

Digikulla arendusprojekt

NUTIKUU KORRALDAMINE

Eesmärk
Nutikuu läbiviimine; Kullatera lasteaia nähtavamaks tegemine; uute ja huvitavate ideede, võimaluste tutvustamine, et muuta õppimine põnevamaks
 
Mida oleme teinud?
Oleme moodustanud meeskonna, kes viib läbi Nutikuu üritusi
Meil on toimunud 2 korraldusmeeskonna koosolekut, kus oleme arutanud ja paika pannud:
 • ürituste toimumise ajakava
 • ürituste toimumise koht
 • ürituste eest vastutajad
 • jooksvad küsimused (registreerimine, transport, auhinnad, vahendid jne)
Meeskonda kuulub 5 õpetajat + 3 koolitusel osalejat.
Milliseid üritusi viime läbi nutikuul?

Kuupäev
Tegevus
Sihtgrupp
05.aprill
Praktiline nutitund töötuba
Kullatera lasteaia õpetajad tutvustavad oma lasteaias kasutatavaid erinevaid nutikaid vidinaid (Ozobot, Edison, LittleBits, MakeyMakey, Lego WeDo 2.0).
Ideed ja näited meie lasteaia näitel, kuidas oleme sidunud nutivahendeid õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidega.
Tallinna lasteaedade juhid ja õpetajad
10.aprill
Ülelasteaialine robootika õhtu
Erinevad nutikeskused rühmades, kus lapsevanemad koos lastega saavad õpetajate juhendamisel ehitada Lego harivate klotsidega ja nutikate vidinatega
Kullatera lasteaia lapsed ja lapsevanemad
19.aprill
Konkurss „Nutikas lasteaed“
Lasteaiad tutvustavad milliseid nutikaid ja põnevaid õppekasvatustegevusi nad on läbi viinud.
Tallinna lasteaiad
Aprillikuu jooksul
Telli nutitund oma lasteaeda
Lasteaiad saavad kutsuda Kullatera lasteaia õpetajad oma lasteaeda nutitegevusi läbiviima.
Tallinna lasteaiad

neljapäev, 9. veebruar 2017

Tutvustus


Lasteaiast

Tallinna Kullatera Lasteaed asub Tallinna Kesklinna linnaosas, Kitseküla asumis kahes vastastikku asuvas hoones. Lasteaia Magdaleena 6 hoones asuvad lasteaia 2 sõimerühma ja 3 aiarühma ning loovustuba. Lasteaia Magdaleena 11 hoones asuvad 4 aiarühma, saal ning teadusklass.

Meie lasteaed on ühinenud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed", lisaks sellele kasutatakse metoodikat "Persona Dolls" ja "Tarkuse Hoidis", õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse avastusõpet ja  robootikat. Viimane on meie selle õppeaasta eriline lemmik. 


Eelnevalt on Kullatera lasteaias läbinud HITSA koolitused:
LEGO WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid - 6 õpetajat
Targad elektroonilised ja robootilised vidinad  - 5 õpetajat
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö - 2 õpetajat
Nutiseadmete kasutamine õppetöös -  4 õpetajatMeie lasteaia edulugu

Meie lasteaed osales 2016 kevadel HITSA Sihtfinantseerimise projektis ProgeTiigri seadmete soetamise taotlusvoorus mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riisvaraliste lisade hanikimiseks. Lisaks hankis lasteaed omavahenditest lastele vanuses 1,5-7 eluaastat õppimiseks robootilised, elektroonilised ja LEGO Education vahendid koos tarkvaraga. Õpetajad kasutavad õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel: Bee - Bot mesimumme, LittleBits juhtmekomplekte, Ozoboti ning Edison roboteid ning Makey Makey juhtmekomplekte. Lego Education nutikatest komplektidest on laste ja täiskasvanute lemmikud Lego WeDo 2.0 ning Jutualustaja komlekt koomiksite valmistamiseks.

Lisaks on lasteaias alates 2014 aastast kasutusel iPadi - d, mida saab näiteks kasutada 4D kaartide "elluäratamiseks". Sügisest 2016 toimuvad meie lasteaias personalile sisekoolitused robootliste ja elektrooniliste vidinate ning LEGO Education komplektide kasutamise kohta õppe- ja kasvatustegevuses. Koolitusi viivad läbi lasteaia enda õpetajad. 
Lõunased õpetajate nutikad koostegemised on väga populaarsed ning on mõjunud meie lasteaia õpetajatele silmi säramapanevalt hästi😊 


Nutikaid vahendeid kasutavad õpetajad õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks ning eesmärkide täitmiseks sõimest koolieelikuteni iga nädalaselt.

 
Meie tegevuste tutvustamine:
Oleme oma kogemusi nutikatest õppe- ning kasvatustegevustest jaganud nii linna kui vabariiklikul tasandil. 
 • Oktoobris 2016 külastasid lasteaeda Pärnu linna koolieelsete lasteasutuste õppealajuhatajad ja juhid ning linnavalitsuse esindaja. 5 õpetajat viisid läbi avatud tegevuse ning õppealajuhataja tegi saalis ettekande.
 • Novembris 2016 esinesid õpetajad ülelinnalisel koolieelsete lasteasutuste õpetajate konverentsil „Kuidas muuta lapse lasteaiapäev põnevaks?“ ettekandega „Harivad klotsid, targad vidinad ja I-Padid õppetöö osana Tallinna Kullatera Lasteaia näitel“.
 • November 2016 külastasid lasteaeda Suitsupääsupesa lasteaia õpetajad, et tutvuda erinevate robootiliste ja nutikate õppevahenditega ning 3 õpetajat viisid läbi avatud tegevuse.
 • Detsember 2016 käis õppealajuhataja Rõõmutarekese lasteaias tutvustamas robootilisi ja elektroonilisi vidinaid ning LEGO Education komplekte.
 • Detsember tutvustas õppealajuhataja TLÜ magistriõppe üliõpilastele erinevaid Kullatera lasteaias kasutatavaid robootilisi ja elektroonilisi vidinaid ning LEGO Education komplekte.
 • Veebruar ja märts 2017 toimuvad meie lasteaias avatud tegevused Tallinna lasteaedadele ainesektsiooni raames. Õpetajad kasutavad tegevuste läbiviimisel Bee - Bot mesimumme, LittleBits juhtmekomplekte, Ozoboti ning Edison roboteid, Makey Makey juhtmekomplekte ning LEGO Education Story Starter klotsikomplekte. Tänaseks on külastanud tegevusi 35 erineva koolieelse lasteasutuse õpetajad.
 • Aprill 2017 aitame oma lasteaiaga Tallinna Haridusametil läbi viia ülelinnalisi Nutikuu üritusi.

Oma nutikate tegemiste eest oleme saanud juba esimese tunnustuse - 
Parim Personaliprojekt haridusasutuses 2016 eripreemia "Õhinapõhine õppimine igas vanuses"

 
Kullatera lasteaiast osalevad koolitusel "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul":

Piret Määr - direktor


Jana Süving - õppealajuhataja


Kristi Bokmann - õpetaja


Meie meeskond ootab teadmisi, kuidas juhtida õppeprotsessi digiajastul. Arendusprojektina loodame luua oma lasteaia õppekava lisa nutiseadmete ja IKT vahendite kasutamise kohta.