neljapäev, 9. veebruar 2017

Tutvustus


Lasteaiast

Tallinna Kullatera Lasteaed asub Tallinna Kesklinna linnaosas, Kitseküla asumis kahes vastastikku asuvas hoones. Lasteaia Magdaleena 6 hoones asuvad lasteaia 2 sõimerühma ja 3 aiarühma ning loovustuba. Lasteaia Magdaleena 11 hoones asuvad 4 aiarühma, saal ning teadusklass.

Meie lasteaed on ühinenud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed", lisaks sellele kasutatakse metoodikat "Persona Dolls" ja "Tarkuse Hoidis", õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse avastusõpet ja  robootikat. Viimane on meie selle õppeaasta eriline lemmik. 


Eelnevalt on Kullatera lasteaias läbinud HITSA koolitused:
LEGO WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid - 6 õpetajat
Targad elektroonilised ja robootilised vidinad  - 5 õpetajat
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö - 2 õpetajat
Nutiseadmete kasutamine õppetöös -  4 õpetajatMeie lasteaia edulugu

Meie lasteaed osales 2016 kevadel HITSA Sihtfinantseerimise projektis ProgeTiigri seadmete soetamise taotlusvoorus mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riisvaraliste lisade hanikimiseks. Lisaks hankis lasteaed omavahenditest lastele vanuses 1,5-7 eluaastat õppimiseks robootilised, elektroonilised ja LEGO Education vahendid koos tarkvaraga. Õpetajad kasutavad õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel: Bee - Bot mesimumme, LittleBits juhtmekomplekte, Ozoboti ning Edison roboteid ning Makey Makey juhtmekomplekte. Lego Education nutikatest komplektidest on laste ja täiskasvanute lemmikud Lego WeDo 2.0 ning Jutualustaja komlekt koomiksite valmistamiseks.

Lisaks on lasteaias alates 2014 aastast kasutusel iPadi - d, mida saab näiteks kasutada 4D kaartide "elluäratamiseks". Sügisest 2016 toimuvad meie lasteaias personalile sisekoolitused robootliste ja elektrooniliste vidinate ning LEGO Education komplektide kasutamise kohta õppe- ja kasvatustegevuses. Koolitusi viivad läbi lasteaia enda õpetajad. 
Lõunased õpetajate nutikad koostegemised on väga populaarsed ning on mõjunud meie lasteaia õpetajatele silmi säramapanevalt hästi😊 


Nutikaid vahendeid kasutavad õpetajad õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks ning eesmärkide täitmiseks sõimest koolieelikuteni iga nädalaselt.

 
Meie tegevuste tutvustamine:
Oleme oma kogemusi nutikatest õppe- ning kasvatustegevustest jaganud nii linna kui vabariiklikul tasandil. 
  • Oktoobris 2016 külastasid lasteaeda Pärnu linna koolieelsete lasteasutuste õppealajuhatajad ja juhid ning linnavalitsuse esindaja. 5 õpetajat viisid läbi avatud tegevuse ning õppealajuhataja tegi saalis ettekande.
  • Novembris 2016 esinesid õpetajad ülelinnalisel koolieelsete lasteasutuste õpetajate konverentsil „Kuidas muuta lapse lasteaiapäev põnevaks?“ ettekandega „Harivad klotsid, targad vidinad ja I-Padid õppetöö osana Tallinna Kullatera Lasteaia näitel“.
  • November 2016 külastasid lasteaeda Suitsupääsupesa lasteaia õpetajad, et tutvuda erinevate robootiliste ja nutikate õppevahenditega ning 3 õpetajat viisid läbi avatud tegevuse.
  • Detsember 2016 käis õppealajuhataja Rõõmutarekese lasteaias tutvustamas robootilisi ja elektroonilisi vidinaid ning LEGO Education komplekte.
  • Detsember tutvustas õppealajuhataja TLÜ magistriõppe üliõpilastele erinevaid Kullatera lasteaias kasutatavaid robootilisi ja elektroonilisi vidinaid ning LEGO Education komplekte.
  • Veebruar ja märts 2017 toimuvad meie lasteaias avatud tegevused Tallinna lasteaedadele ainesektsiooni raames. Õpetajad kasutavad tegevuste läbiviimisel Bee - Bot mesimumme, LittleBits juhtmekomplekte, Ozoboti ning Edison roboteid, Makey Makey juhtmekomplekte ning LEGO Education Story Starter klotsikomplekte. Tänaseks on külastanud tegevusi 35 erineva koolieelse lasteasutuse õpetajad.
  • Aprill 2017 aitame oma lasteaiaga Tallinna Haridusametil läbi viia ülelinnalisi Nutikuu üritusi.

Oma nutikate tegemiste eest oleme saanud juba esimese tunnustuse - 
Parim Personaliprojekt haridusasutuses 2016 eripreemia "Õhinapõhine õppimine igas vanuses"

 
Kullatera lasteaiast osalevad koolitusel "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul":

Piret Määr - direktor


Jana Süving - õppealajuhataja


Kristi Bokmann - õpetaja


Meie meeskond ootab teadmisi, kuidas juhtida õppeprotsessi digiajastul. Arendusprojektina loodame luua oma lasteaia õppekava lisa nutiseadmete ja IKT vahendite kasutamise kohta.